Monthly Archive:: October 2011

Cấu trúc điều khiển: if… else, swicth trong C

Trong lập trình không đơn thuần là một khối lệnh từ trên xuống mà có các hướng đi khác nhau tùy theo điều kiện, ngữ cảnh có thể bỏ qua khối lệnh này để xuống khối lệnh khác hoặc không thực hiện khối lệnh nào cả, trong tình huống này người ta sử dụng cấu trúc điều khiển bao gồm if else trong c, swicth case trong C …

Khái niệm section, category, article trong joomla

Bài này ta sẽ tìm hiểu về cách tôt chức về nội dung trong joomla. Trước khi xây dựng website bằng joom la chúng ta cần nắm các ba khái niệm quan trọng: section, category, article. Vậy thì section là gì? category là gì? artice là gì?

Các khái niệm cơ bản trong joomla

Joomla là một hệ quản trị nội dung mã nguồn mở CMS. Joomla! được viết bằng ngôn ngữ PHP và kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL. Bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cơ bản về các khái niệm trong joomla, tạo tiền đề cho một chuổi bài viết hướng dẫn về joomla sau này.

Khai báo biến và nhập, xuất số, chuỗi trong C

Chào mọi người, hôm nay là bài đầu tiên cho chuyên mục này cũng xin giới thiệu lun. Chuyên mục này tạo ra nhầm chia sẽ cách lập trình cơ bản bằng ngôn ngữ C của mình.