5+ Free jQuery Calendar Date Picker

Trong một website chắc chắn rằng bạn sẽ sử dụng đến mục ngày tháng năm, ví dụ như: lấy ngày sinh, ngày giao hàng … và lúc này người sẽ dùng tới Calendar Date Picker đây là một bảng chọn ngày tháng năm được viết bằng JavaScript jQuery.

Thật ra nếu không dùng đến jQuery Calendar Date Picker bạn vẫn có thể lấy được thông tin ngày tháng nhập từ khách hàng, tuy nhiên nếu làm như thế mình sẽ không kiểm soát được khách hàng sẽ nhập gì có thể sai ngày sai định dạng … và mình phải kiểm tra kiểu dữ liệu rất phiền phức.

Lúc ngày giải pháp sử dụng JavaScript Calendar Date Picker là giải pháp hợp lý nhất, ứng dụng này sẽ tạo ra bảng các ngày tháng năm vào chỉ việc người dùng chọn vào ngày muốn điền thông tin Calendar Date Picker sẽ tự điền thông tin từ text box, lúc này có dữ liệu hợp lệ rồi thì mình xử lý sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Sau đây là bộ sưu tập bao gồm 6 Free jQuery Calendar Date Picker cho bạn, các Calendar này được code rất chuẩn và đẹp, dễ dùng, đa dạng về mẫu cho bạn chọn. Bạn xem demo bên dưới và file download ở cuối bài viết.

1. Cool JavaScript Date PickerDEMO

Calendar Cool JavaScript Date Picker

Calendar Cool JavaScript Date Picker

2. Calendar Date InputDEMO

Js Calendar date input

Js Calendar date input

3. Js Calendar DatepickerDEMO

Js Calendar Datepicker

Js Calendar Datepicker

4. Js Calendar Filament Group Date Range PickerDEMO

Js Calendar Filament Group daterangepicker

Js Calendar Filament Group daterangepicker

5. Xinpop Calendar jQueryDEMO

Xinpop Calendar jQuery

Xinpop Calendar jQuery

6. jQuery Calendar PickerDEMO

jQuery Calendar picker

jQuery Calendar picker

Download Free jQuery Calendar Date Picker

Kết Luận: Mong rằng bộ sưu tập này sẽ có ích cho bạn trong quá trình làm web cũng như học thiết kế web của mình. Chúc mọi người thành công!

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.4/10 (8 votes cast)
5+ Free jQuery Calendar Date Picker, 8.4 out of 10 based on 8 ratings
Share This