Cài đặt và sử dụng addon web developer trong firefox

Bài này hướng dẫn bạn cài và sử dụng 1 addon rất hữu dụng trong firefox. Addon này tên là Web Developer
Add-on này giúp bạn tìm hiểu cấu trúc, các thành phần trong (Images, Javascript, CSS, Flash, HTML…) một trang web

1. Cài đặt:

 • Mở Firefox
 • Nhắp menu Tools >> Add-ons
 • Nhắp link Browse all Add-on trong hộp thoại hiện ra (hình dưới)
addon web developer trong firefox
 • Đợi 1 chút , 1 trang web hiện ra. Bạn hãy nhắp Web Development (hình dưới)
addon web developer trong firefox
 • Đợi 1 chút cho trang web hiện ra, nhắp Web Developer trong cột giữa (hình dưới) rồi nhắp Install now.
addon web developer trong firefox
 • Đợi 1 chút cho trang web hiện ra, nhắp Add to Firefox (hình dưới).
addon web developer trong firefox
 • Khi cài xong nhắp nút Restart Firefox . Bạn sẽ thấy thanh toolbar Web Developer hiện ra bên dưới thanh địa chỉ

2.Sử dụng Web Developer

 • Mở Firefox, vào 1 trang web nào đó, ví dụ http://vnexpress.net
 • Hiện/ẩn kích thước từng khối : Nhắp nút Information >> Block Size
 • Hiện/ẩn id hoặc class của các thành phần:: Nhắp nút Information >> Display Id and Class Details
 • Hiện/ẩn địa chỉ của từng hyperlink : Nhắp nút Information >> Display Link Details
 • Hiện/ẩn thông tin của các Flash: Nhắp nút Information >> Display Object Information
 • Hiện/ẩn các màu mà trang web đang dùng : Nhắp nút Information >> View Color Information
 • Xem các HTTP heaser trả về từ server : Nhắp nút Information >> View Response Headers
 • Xem thông tin về trang web hiện hành: Nhắp nút Information >> View Page Information
 • Xem topographic : Nhắp nút Information >> Display Topographic Information
 • Hiện/ẩn thông tin chi tiết của 1 đối tượng: Nhắp nút Information >> Display Element Information. Nhắp
  chọn 1 đối tượng sẽ thấy các thông tin của đối tượng hiện ra
 • Hiện/ẩn kích thước các hình: nhắp nút Images >> Display Image Demensions
 • Hiện/ẩn kích thước file của các hình: nhắp nút Images >> Display Image File Sizes
 • Hiện/ẩn địa chỉ của các hình: nhắp nút Images >> Display Image Paths
 • Hiện CSS của trang: nhắp nút CSS >> View CSS

Kết luận: công cụ này giúp các bạn tìm hiểu rõ, sau hơn vào cấu trúc Images, Javascript, CSS, Flash, HTML… của một trang web. Hãy thử sử dụng nha!.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.6/10 (5 votes cast)
Cài đặt và sử dụng addon web developer trong firefox , 9.6 out of 10 based on 5 ratings
Share This