Cấm Click phải chuột lên trang web

Có đôi lúc bạn không muốn người dùng click phải chuột lên trang web mình xem mã nguồn hay copy URL… Hai cách làm sau đây sẽ giúp bạn làm điều đó.

Như người xưa thường nói khóa chỉ ngừa được người ngay, hii.. nếu muốn vượt qua thì k phải là không có cách vì đây là ngôn ngữ clien bạn có tất cả mã nguồn html rồi thì xem nó là chuyện không thể ngăn cản. Tuy nhiên những ai muốn thì mình giới thiệu hai cách sau đây.

Cách 1:
Bạn vào trang thẻ HEAD trong mã HTML của bạn copy đoạn code sau đây vào:

<!--
   <script language=JavaScript>
     var message="";function clickIE() {if (document.all) {(message);return false;}}function clickNS(e) {if (document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) {if (e.which==2||e.which==3) {(message);return false;}}}if (document.layers) {document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=clickNS;}else{document.onmouseup=clickNS;document.oncontextmenu=clickIE;document.onselectstart=clickIE}document.oncontextmenu=new Function("return false")
  </script>
-->

Bây giờ thì Save lại và test bây giờ thì bạn không thể click phải chuột trên web được nữa hii.

Cách 2:

Trong thẻ mở của BODY bạn gõ đoạn code giống như sau vào:

<!--
   <body onselectstart="return false" oncontextmenu="return false">
   </body>
-->

Bây giờ lưu lại và test.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.0/10 (3 votes cast)
Cấm Click phải chuột lên trang web, 7.0 out of 10 based on 3 ratings
Share This