Lập Trình C/ C++

Chia sẻ kiến thức lập trình C và C++ cơ bản, làm quen với ngôn ngữ lập trình máy tính tạo nền tản kiến thức đến với công nghệ thông làm phần mềm cũng như lập trình website…

Phương pháp quy hoạch động – bài toán ba lô 1

Trong môn phân tích thiết kế giải thuật một trong những phương pháp gây đau đầu nhất đó là phương pháp quy hoạch động hôm nay mình muốn trình bày lại cách cài đặt bài bài toán ba lô 1, một trong những bài toán chọn món hàng nổi tiếng, mọi người góp ý nha!

Đọc file và ghi file trong lập trình C

Trở lại với lập trình C cơ bản, hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người cách đọc file và ghi file. Đây cũng là phần mà các bạn học bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào cũng phải bít đến.

Thuật toán Dijkstra và cài đặt

Lúc xưa, xưa dữ lắm xưa có học một ông thầy ông truyền thụ cho cách giải thuật toán Dijkstra bằng ngôn ngữ C tuy nhiên chẳng hỉu gì hết thôi kệ post bài này lên để mọi người cùng góp ý.

Mảng hai chiều – ma trận trong C

Mảng hai chiều là một phần quan trong trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào nó kế thừa và có độ phức tạp hơn hẳn mảng một chiều. Trong bài này chúng ta sẽ khai thác cơ bản cách khai báo, nhập, xuất, và duyệt mảng hai chiều như thế nào.

Mảng, mảng một chiều

Mảng một chiều trong C là một trong những phần cơ bản và cốt lõi của lập trình. Trong một số trường hợp cần thiết phải lưu trữ nhiều phần tử có cùng một kiểu dữ liệu người ta dùng mảng để lưu. Mỗi phần tử mảng một số thứ tự gọi là chỉ số để xác định vị trí của các phần tử …

Hàm đệ quy

Định nghĩa: Khi một hàm gọi tới chính nó người ta gọi đó là hàm đệ quy. Lý thuyết thì bao giờ cũng vu vơ trừu tượng bạn chạy các hàm sau và xem giải thích sẽ rõ hơn.

Bài tập về xử lý số

Chào mọi người, để tiện viêc ôn tập cho các bạn về những gì mình đã tìm hiểu qua các bài viết trước đó, hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn một số bài tập áp dụng như sau.

Hàm trong C

Định nghĩa: Hàm là đoạn chương trình thực hiện trọn vẹn một công việc nhất định. Hàm chia cắt việc lớn bằng nhiều việc nhỏ. Nó giúp cho chương trình sáng sủa, dễ sửa, nhất là đối với các chương trình lớn.

Ngắt điều khiển break, continue, goto

Chào các bạn, hôm nay chúng ta đi bài tiếp theo về cấu trúc ngắt điều khiển trong C. Câu lệnh ngắt điều khiển trong C bao gồm 3 thành phần: lệnh break, lệnh continue, goto.

Vòng lặp for, while, do…while

Phát biểu được lặp đi lặp lại nhiều lần, 3 yếu tố diễn đạt vòng lặp: Xác định các dữ liệu khởi tạo, xác định các điều kiện còn thực thi, xác định nội dung của một lần thực thi. Các lệnh lặp: for trong c, while trong c, do while trong c.