Quản lý menu trong joomla

Giới thiệu: Có nhiều loại menu trong Joomla, Main menu (bên trái), Top Menu (ở trên), User Menu . Hôm nay ta sẽ tìm hiểu cách tổ chức và làm việc với menu trong joomla. hi

Muốn thêm bớt các mục trong menu nào thì vào Menus >> chọn menu muốn chỉnh.
Mỗi menu có nhiều mục (menu items)
Mỗi mục menu có thể : trỏ đến 1 tin, 1 section, 1 loại tin, 1 URL bên ngoài, 1 component nào đó.

Các loại cho 1 menu item:
Sau đây là các loại cho menu item mà bạn có thể chọn trong lúc tạo:

Thêm/bớt/chỉnh các menu item cho Main menu (các menu khác thì thao tác tương tự)
Vào Menus >> Main Menu. Sẽ hiện như hình dưới:

  • Nút Edit: chỉnh menu đang chọn.
  • Nút New: Thêm 1 mục menu.
  • Nút Trash: Xóa mục menu đang chọn

Thực hiện:

  • Chọn menu Home, chỉnh thành Trang chủ.
  • Chọn Joomla! Overview, Joomla! License, More about Joomla!, FAQ, The News và xóa đi.
  • Chỉnh Weblink thành Liên kết.

Trình tự tạo 1 mục menu mới:

  • Nhắp nút New.
  • Chọn loại menu item.
  • Khai báo các thông số : Tên mục, trỏ vào đâu, … Xong nhắp nút Save.

Kết luận: Ok vậy đã tìm hiểu cơ bản về cách tạo menu trong joomla, hẹn các bạn vào bài khác. thanks

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
Quản lý menu trong joomla, 10.0 out of 10 based on 1 rating
Share This