Sử dụng cơ bản Web Service trong ASP.Net

Đối với những ai học về Web ASP.Net sẽ gặp phải việc sử dụng Web Service để xây dựng các ứng dụng, tính năng web. Do đó hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách tạo một ứng dụng cơ bản bằng Web Service ASP.Net, bài này sẽ là tiền để cho chuổi bài viết khá hay về Web Service ASP.Net sau này của bcdonline.net

1. Web Service là gì?

Web service là một hệ thống phần mềm được thiết kế hỗ trợ khả năng tương tác giữa các ứng dụng trên các máy tính khác nhau thông qua mạng Internet. Web service là một chuẩn mới để xây dựng và phát triển ứng dụng phân tán có khả năng làm việc trên mọi hệ điều hành, mở rộng khả năng phối hợp giữa các ứng dụng, có thể tái sử dụng, tăng cường giao tiếp giữa client và server thông qua môi trường web.

Web service cung cấp các phương thức theo chuẩn trong việc truy nhập đối với hệ thống đóng gói và hệ thống kế thừa. Các phần mềm được viết bởi các ngôn ngữ lập trình khác nhau và chạy trên những nền tảng khác nhau có thể sử dụng web service để chuyển đổi dữ liệu thông qua mạng theo cách giao tiếp tương tự bên trong một máy tính.

Công nghệ xây dựng Web service không phải là các công nghệ mới, mà là sự kết hợp của các công nghệ đã có như XML (Extensible Makup Language), SOAP (Simple Object Access Protocol), WSDL (Web Services Description Language), UDDI (Universal Description, Discovery and Intergration)..Web service dùng SOAP, một giao thức độc lập với các nền tảng dùng XML để trao đổi thông tin, để giao tiếp với các hệ thống không đồng nhất bằng cách trao đổi thông điệp (exchanging messages) nhờ đó web service có khả năng hoạt động “xuyên qua” tường lửa.

2. Tạo dự án Web Service trong ASP.Net

Bạn mở Visual Studio lên và tạo Project mới là web service application sau đó đặt tên bình thường như các project khác mà bạn đã tạo.

Tạo dự án Web service trong asp.net

Tạo dự án Web service trong asp.net

Bạn sẽ thấy trong dự án của mình có file Service1.asmx.cs đó là file mà mình sẽ viết các chức năng và để các web clien gọi và sử dụng. Mỗi hàm mới khai báo trong Web Service phải có [WebMethod] ở trên và hàm tiếp theo đó như cấu trúc của chuổi HelloWorld mặc định đã tạo.

3. Thao tác với Web Service

Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện một phép tính thông qua Web Service ASP.Net đó là tính tổng của hai số nguyên, đây là phần demo chức năng nên mình là đơn giản cho các bạn dễ nắm bắt. Trong file Service1.asmx.cs khai báo một hàm tính tổng hai số nguyên như sau:

  [WebMethod]
  public int TongHaiSoNguyen(int a, int b)
  {
    return (a + b);
  }

Trong hàm trên cho phép bạn nhập vào hai số a và b, sau đó trả về kết quả tổng của a + b, một phép toán đơn giản đúng không nào. Bây giờ bạn test thử hàm mình vừa viết trên Web Service ASP.Net đã hoạt động được chưa, bằng cách chạy trực tiếp file Service1.asmx này luôn.

Kết quả test trên Web Service

Kết quả test trên Web Service

Các bạn dễ dàng thấy được, khi chạy lên sẽ có danh sách các hàm chức năng trên web service và chúng ta chọn vào chức năng mới vừa viết, sau đó nhập hai số a, b trong giao diện và bấm vào button, nó sẽ chuyển để trang trả về kết quả dạng XML và số trong đó đã đúng, khi đó mình đã đó tính năng cộng hai số nguyên trong Web Service. Tiếp theo kết hợp với web application.

Giao diện Web test cộng hai số

Giao diện Web test cộng hai số

Đó là giao diện cần để test bài mình demo hôm nay, có text box nhập hai số a, b một button tính tổng và một label để hiển thị kết quả tính được. Tiếp theo để hai phần Web và Web service làm việc được với nhau bạn nên kết nối chúng lại bằng cách click phải lên Service References và chọn vào Add Web References để tạo kết nối.

Add Web References trong ASP Net

Add Web References trong ASP Net

Tiếp đến bạn sẽ làm các bước khai bào kết nối như chuổi URL mà bạn chạy Service1.asmx copy để vào phần link, bấm nút go và đặt tên cho đối tượng kết nối Web Service của mình bấm vào nút Add Web References. Các bước kết nối đến đây gần như xong, bạn vào trong file WebForm.cs lúc vừa tạo ra khi nảy để hoàn thành công việc còn lại của mình! Trong sự kiện click của button tính tổng bạn khai báo đoạn code sau vào:

protected void btTinhTong_Click(object sender, EventArgs e)
{
  tinhtong.Service1 tt = new tinhtong.Service1();
  int a = int.Parse(txtA.Text);
  int b = int.Parse(txtB.Text);

  lbKetQua.Text = tt.TongHaiSoNguyen(a, b).ToString();
}

Dòng đâu là khai báo đối tượng tt của Web Service1 “tinhtong” chính là tên mình khai báo lúc tạo kết nối và ép kiểu hai số nguyên từ textbox, tt lấy hàm TongHaiSoNguyen và hai đối số để vào. Cuối cùng xuất ra kết quả lên lbKetQua. Bạn chạy lên và test thử thì sẽ thấy!

Tính tổng hai số bằng Web Service

Tính tổng hai số bằng Web Service

Kết luận: Vậy coi như chúng ta đã hoàn thành bài sử dụng cơ bản Web Service trong ASP.Net, trong tâm bài này là bàn đạp cho bạn hướng đến nhiều vấn đề lý thú về Web Service sau này, trong bài hôm này bạn sẽ biết được cách tạo Web Service kết nối và gọi hàm vào để sử dụng. Có lẽ bài hôm sau sẽ giới thiệu cho các bạn cách kết nối CSDL thông qua Web Service các bạn nhớ xem nha! Chúc mọi người thành công!

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.2/10 (12 votes cast)
Sử dụng cơ bản Web Service trong ASP.Net, 9.2 out of 10 based on 12 ratings
Share This