captcha images

Cách tạo captcha images trong ASP.Net

Chào mọi người, đối với một website chuyên nghiệp không thể không có captcha images đối với mã nguồn mở thì mọi việc sẽ đơn giản hơn, tuy nhiên với WEB ASP.Net thì chúng ta sẽ làm thế nào, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách tạo ra captcha images trong ASP.Net bằng Norule-Captcha.