chat online

Xây dựng ứng dụng chat trên website

Chào mọi người, chát là một nhu cầu cho tất cả các người online internet để thỏa mãn sự chém gió của chúng ta, hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn mới học thiết kế web một cách xây dựng ứng dụng chat trên website rất đơn giản và hiệu quả.