Domain

Giới thiệu các nhà đăng ký tên miền (domain) uy tín

Để xây dựng một website có rất nhiều điểm cần lưu ý trong đó có một điều rất quan trọng là tên miền (domain) sau nó là hosting. Nếu xét về lý thuyết thì không có tên miền thì website vẫn hoạt động được nếu dùng ip, tuy nhiên trong thực tế chẳng ai lại để những con số dài như thế và bắt người dùng phải nhớ mỗi lần …

Hướng dẫn quản lý hosting, cấu hình website trên host

Với các bạn mới học và làm web, tạo ra site rồi giờ upload lên hosting để sử dụng được thì do mới mẻ với các bạn nên cũng gặp không ít khó khăn. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn cách quản lý hosting, upload site và cấu hình site động trên host.