Google Keyword Tool

Phân tích từ khóa trong SEO với Google Keyword Tool

Bạn là một blogger, một người quản trị web, hay đang có ý định làm web thì điều mình muốn cũng giống nhau là làm sao cho web mình có lượng truy cập đông và ổn định. Vấn đề này được đánh giá là rất khó bạn phải áp dụng nhiều biện pháp trong đó có việc phân tích từ khóa sao cho hiệu quả.