MySql

Lập trình kết nối cơ sở dữ liệu trong php

Chào các bạn ở các bài trước chúng ta tìm kiểu cách tạo cơ sở dự liệu và các truy vấn trong MySql hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách kết nối cơ sở dữ liệu cũng như lấy chúng ra để sử dụng.

Sơ lược về truy vấn SQL

Như đã nói ở bài trước: tạo và quản lý cơ sở dữ liệu bằng phpMyadmin thay vì thực hiện chúng trên giao diên thì bây giờ ta sẽ tìm hiểu một cách nữa là làm trên command line vì có một số chuyện không thể giải quyết ở giao diện.

Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu bằng phpMyadmin

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu tuyệt vời cho Web php và nó là miễn phí được tích hợp trong gói mà chúng ta đã cài đặt trước đó: Giới thiệu php, cài đặt PHP, Apache, MYSQL. Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành tạo, thêm, xóa sửa csdl trên giao diện phpMyadmin.

Phân tích cơ sở dữ liệu

Khi thiết kế webstite cơ sở dữ liệu là khâu quan trọng không kém deisign và code. Làm sao có một cơ sở dữ liệu đúng, tối ưu và đáp ứng được nhu cầu? Đó là điều mà chúng ta cần giải quyết trong bài hôm nay.