page template

Xây dựng Sitemap HTML cho wordpress

Mỗi website thường phải có sitemap xml và sitemap html để tiện lợi cho tìm kiếm cũng như người dùng nắm được tất cả các thành phần, chuyên nục bài viết trong site chúng ta. Hôm may mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng page template trong wordpress để tạo sitemap HTML.