PHP cơ bản

Cơ bản về ngôn ngữ php

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược, tổng quan về PHP, mình sẽ không nói nhiều đến những phần lý thuyết rườm rà, bài này mình chủ yếu ôn lại cũng như sơ lược về các phần cơ bản của PHP. Đề cập đến cách khai báo, biến, hằng… để các bạn làm quen một cách tổng quan về ngôn ngữ lập trình web PHP. Khai báo mã …

Tạo menu đa cấp, multi-level menu đệ quy trong PHP

Trong một website có lẽ sẽ không bao giờ không có menu, tùy vào mục đích thiết kế và ý tưởng mà menu được thể hiện khác nhau ở mỗi trang web. Trong đó menu đa cấp là một dạng phổ biến nhất, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người các tạo menu đa cấp hay còn gọi multi-level menu đệ quy trong PHP.

Xây dựng ứng dụng chat trên website

Chào mọi người, chát là một nhu cầu cho tất cả các người online internet để thỏa mãn sự chém gió của chúng ta, hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn mới học thiết kế web một cách xây dựng ứng dụng chat trên website rất đơn giản và hiệu quả.

Lập trình PHP – Cắt bỏ dấu trong chuỗi có dấu

Trong một số trường hợp nào đó bạn muốn đoạn chuỗi trong Web bạn không có dấu dù người dùng nhập một câu tiếng Việt có dấu. Ví dụ: muốn hiển thị tiêu đề không dấu, nội dung thẻ meta không dấu… Hôm nay chúng ta sẽ xử lý vấn đề đó bằng cách dùng ngôn ngữ PHP.

Cookies và Session trong php

Bất kỳ một trang web nào cũng có các phiên làm việc riêng, việc này giúp website tương tác với từng user từ đó thu thập các thông tin riêng biệt và cần thiết. Để làm dc việc này ta dùng cookie và session. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng của hai loại biến này.

Xử lý dữ liệu trên Form trong php

Một trong những phần quan trọng đó là xử lý trên form. Form giúp chúng ta tương tác được với cơ sở dữ liệu thực hiện các tác vụ: đăng nhập, đăng ký, liên hệ, post bài…

Giới thiệu về http header trong php

http header là các thông tin điều khiển nằm trong các http request , http response. Chứa các các chỉ thị báo cho trình duyệt / server biết cách xử lý thông tin. Ví dụ: trình duyệt chuyển qua trang khác, trình duyệt đừng hiện file php, trình duyệt đừng lưu trang vào cache.

Include file và đối tượng $_SERVER trong PHP

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng một file khác vào file đang dùng (include) và một đối tượng quan trong đó là $_SERVER trong php sẽ cho chúng ta biết các thông số cần thiết về server.

Hàm (function) trong php

Hàm (function) là 1 khối lệnh được đặt tên để gọi sử dụng nhiều lần. PHP có khoảng hơn 700 hàm. Chúng ta cũng có thể tự định nghĩa thêm các hàm mới. Hàm trong php có thể trả vế 1 giá trị 1 giá trị nào đó sau khi tính toán hoặc không.

Mảng và chuỗi trong PHP

Một trong những kiểu dữ liệu cơ bản và phức tạp tuy nhiên cũng sử dụng rất nhiều trong lập trình Web, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cơ bản về kiểu chuỗi và mảng trong PHP.