Thiết kế template joomla: Khai báo file

Template Joomla là một khuôn mẫu giao diện được sử dụng. Bạn có thể thay đổi và lựa chọn tùy ý một giao diện nào đó, Hiện nay có rất nhiều templates được chia sẻ free trên mạng những cái này cũng khá tốt, bạn có thể download và sử dụng.

Tuy nhiên nếu ai quan tâm đến vấn đề tự mình thiết kế template joomla cho riêng mình thì hôm nay chúng ta cùng theo dõi bài viết này.

Đầu tiên bạn cần hiểu một số khái niệm cơ bản trong joomla để chúng ta tiến hành một cách dễ dàng hơn.

Khai báo file trong Joomla template

Tất cả các templates được lưu trong thư mục templates trong thư mục góc trong joomla mỗi template được khai báo là một thư mục. Bạn vào đây khai báo một template mới cho mình ví dụ: bcdonline

Địa chỉ template joomla

Địa chỉ template joomla

Sau đó bạn vào thư mục này khai báo các file như hình sau:

File trong template joomla

File trong template joomla

Ý nghĩa các file:

  • index.php: đây là file quan trọng nhất, có nhiệm vụ định dạng cho trang web của bạn.
  • templateDetails.xml: file này cấu hình thông tin về template của bạn như: thông tin về tác giả template, các vị trí (position), các tham số (params).
  • template_thumbnail.png: file hình mô tả template của ban (Hình này sẽ hiện ra khi bạn vào Template Manager).
  • favicon.ico: file làm favicon cho trang web.
  • params.ini: Chứa các tham số được người dùng nhập trong template sau này sẽ nói thêm về file này.
  • Thư mục images: sẽ chứa các file hình được sử dụng trong template.
  • Thư mục css: sẽ chứa tất cả các file style css trong template.
Khai báo thông tin cho file templateDetails.xml

Bạn mở file templateDetails.xml trong template joomla lên và gõ vào đoạn code sau:

<!--
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE install PUBLIC "-//Joomla! 1.5//DTD template 1.0//EN" http://www.joomla.org/xml/dtd/1.5/template-install.dtd">
<install version="1.5" type="template">
	<name>bcdonline_template</name>
	<creationDate>01/10/2012</creationDate>
	<author>bancamden</author>
	<authorEmail>bcdonline.net@gmail.com</authorEmail>
	<authorUrl>http://bcdonline.net/</authorUrl>
	<copyright></copyright>
	<license>GNU/GPL</license>
	<version>1.0</version>
	<description>Demo Design Template Joomla</description>
	<files>
		<filename>index.php</filename>
		<filename>templateDetails.xml</filename>
		<filename>template_thumbnail.png</filename>
		<filename>params.ini</filename>
		<filename>images/arrow.png</filename>
		<filename>css/template.css</filename>
	</files>
	<positions>
		<position>left</position>
		<position>right</position>
		<position>top</position>
		<position>user1</position>
		<position>user2</position>
		<position>user3</position>
		<position>user4</position>
		<position>footer</position>
	</positions>
	<params>
	</params>
</install>
-->

Các thông số của file này cũng dễ hiểu đúng không nào. Mục đích làm các file này là cho template cũng như người sử dụng template hiểu đã sử dụng các file nào, vị trí nào và parmas nào trong template.

Kích hoạt template joomla!

Các công việc khai báo đã xong bây giờ mình sẽ kích hoạt template để theo dõi. Bạn đăng nhập vào site administrator vào template manager chọn vào template của mình vừa khai báo và set default để sử dụng.

Sử dụng template joomla

Sử dụng template joomla

Bạn dễ dang nhìn thấy được các thông số mình khai báo trong file templateDetails.xml và hình template_thumbnail.png khi mình để chuột và tên template.

Kết Luận:

Vậy là xong công việc khai báo, thật đơn giản típ đế chúng ta sẽ dựng giao diện và đổ dữ liệu vào giao diện đó. Chốt lại bài hôm nay bạn bít được cách khai báo các file và ý nghĩa của nó trong template joomla.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.2/10 (5 votes cast)
Thiết kế template joomla: Khai báo file, 8.2 out of 10 based on 5 ratings
Share This