Tính năng đăng nhập không cần database trong ASP.Net

Chào mọi người, hôm nay mình muốn chia sẻ cách thực hiện tính năng đăng nhập không sử dụng database trong web asp.net, đôi khi web bạn ngừng lại các tài khoản user chỉ cho một user nào đó login vào, hay database bạn bị lỗi cần đến tính năng này ….

Tính năng đăng nhập không cần database này là cách mà bạn khai báo tên, pass của user vào trong file web.config, công việc này giúp bạn xử lý các tình huống tách biệt với cơ sở dữ liệu.

Bạn mở file web.config lên và khai báo các dòng code sau:

<!--
Đặt sau <system.web> login không dùng database-->
<authentication mode="Forms">
	<forms name="form1">
		<credentials passwordFormat="Clear">
			<user name="bcdonline" password="bcdonline"/>
			<user name="vidu" password="vidu"/>
			<user name="gido" password="gido"/>
		</credentials>
	</forms>
</authentication>
-->

Bạn nhớ là đặt code này sau trong web.config nha! Ở đây có 3 user như trên bạn muốn khai báo thêm cũng được.

Lập giao diện đăng nhập

Bạn tạo một giao diện đăng nhập gần như tương tụ bài đăng ký đăng nhập trong ASP.Net.

Đăng nhập không dùng database

Đăng nhập không dùng database

Bạn xử lý nut đăng nhập của mình như sau:

<!--
 protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    if (System.Web.Security.FormsAuthentication.Authenticate(TextBox1.Text, TextBox2.Text) == true)
    {
      Session["role"] = true;
      Session["admin"] = TextBox1.Text;
      Response.Redirect("admin.aspx");
    }
    else
    {
      Response.Write("<script>alert('Đăng nhập không thành công!!')</script>");
    }
  }
-->

Hii… lười thay đổi tên của các control, OK bạn nào đã đọc bài đăng ký đăng nhập trong ASP.Net thì chắc sẽ rõ hơn phần nào.

Kết luận: Bài này mục đich giới thiệu đến mọi người sử dụng một khai báo trong web.config và áp dụng trong login, bạn có thể tùy chỉnh nó không đơn giản là login mà khai báo một biến sử dung độc lập 🙂 Chúc thành công!

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.3/10 (8 votes cast)
Tính năng đăng nhập không cần database trong ASP.Net, 7.3 out of 10 based on 8 ratings
Share This