Tuổi hồng thơ ngây!

Lâu rồi chưa được đánh đàn, hôm nay tự nhiên có hứng muốn tự sướng một bài, hii… nghe thì hơi cùi những không sao “hát hay không bằng hay hát”! Bài này chắc mọi người đều biết cả rồi, nhớ đừng có chém tớ nha 😀

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (5 votes cast)
Tuổi hồng thơ ngây!, 10.0 out of 10 based on 5 ratings
Share This