BCDOnline Blog Học thiết kế website

CSS3 BUTTON MAKER

Công cụ tạo CSS3 Button Online

Đối với công cụ này thì việc tạo ra một CSS3 Button khá đơn giản và dễ dàng, công cụ này được cung cấp miễn phí cho mọi người, với sự trực quan trong từng thao tác thay đổi sẽ giúp bạn có được một CSS button như mong muốn.

Dường như trình duyệt bạn đang dùng là Internet Explorer. Trình duyệt này không hỗ trợ CSS3 vui lòng dùng trình duyệt web khác! FireFox or Google Chrome. close
TEXT

Xem màu nền

Bước 2 :
  Copy đoạn code này vào nơi hiển thị button.Bước 3 :
  Copy đoạn CSS này vào thẻ HEAD.

Bước 1 :
  Tùy chỉnh các thuộc tính button. 
     
    Box Shadow   / 
     
    Text Shadow