BCDOnline Blog Học thiết kế website

Mã hóa/Giải mã Base64

Base64 là một tên gọi cho thuật ngữ mã hóa chuỗi ký tự được dùng khá phổ biến, Base64 cho phép bạn mã hóa và giải mã được. BCDOnline Blog giới thiệu công cụ này giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc mã hóa, giải mã kiểu base64 tuy nhỏ nhưng nhiều khi cũng tiện ích đỡ mất công code giải mã.

Nội dung cần mã hóa/giải mã:


Kết quả: