Đây là công cụ dùng làm đẹp code HTML, JavaScript, CSS tạo nên cấu trúc code dễ nhìn thuận tiện cho chúng ta đọc hiểu code. Bằng cách chúng ta copy đoạn code cần làm đẹp dán vào khung phia dưới và bấm vào button "Beautify JavaScript or HTML" và xem kết quả.