WordPress Author Box – Thông tin tác giả !

Chào mọi người, dạo này trong các blog thường cũng có thể hiện cái tôi của mình trong đó bằng hộp thông tin hay vài dòng châm ngôn của người viết ở mỗi bài. Hoặc thông tin liên hệ của mỗi tác giả … Hôm nay mình sẽ hiển thị box đó ở WordPres trong bài WordPress Author Box – Thông tin tác giả.

WordPress Author Box hay gọi là Biographical Information đây là một tính năng hay được tích hợp sẳn trong WordPress nhiều khi người viết Blog muốn sử dụng mà lại lãng quên đi. Chức năng này cho phép bạn thể hiên được các thông tin mà bạn muốn hiển thị ở mỗi bài viết hay bất kỳ nơi nào bạn muốn. Hiển nhiên là nó phân biệt các tác giả với nhau, mỗi tác giả có thông tin thể hiện khác nhau ở Author Box.

Bạn cập nhật thông tin này trong phần quản lý Personal Options và nhập thông tin vào trong Biographical Info. Bạn đăng nhập vào Admin WP vào menu User sẽ thấy!

Chỉnh sửa Biographical Info author box wordpress

Chỉnh sửa Biographical Info author box wordpress

Sau đó bạn vào trong file single.php của theme đang sử dụng, viết vào trong loop của single đoạn code sau đây. Có thể xem lại bài Loop WordPress nếu không rõ phần này! 🙂

<!--
<?php if ( get_the_author_meta( 'description' ) ) : ?>
	<div id="authorDetails">
		<?php echo get_avatar( get_the_author_id() , 60 ); ?>
		<h4>About the Author: <a href="<?php the_author_url(); ?>">
		<?php the_author_firstname(); ?> <?php the_author_lastname(); ?></a></h4>
		<p><?php the_author_description(); ?></p>
	</div>
<?php endif; ?>
-->

Điều này có nghĩa là nếu tồn tại author description là phần mình rõ vào ở trên đó thì sẽ thực hiện các câu lệnh hiển thị trong đó không thì chẳng hiển thị gì, điều này tránh trường hợp tác giả không muốn viết thông tin ra cũng hiển thị div thì phiền.

  • Hàm get_avatar: lấy Avatar ra.
  • Hàm the_author_url: Lấy Url các bài viết từ tác giả này. Giống như: Author bancamden
  • the_author_firstname: Họ, the_author_lastname: Tên của tác giả.
  • the_author_description: Lấy ra được nội dung bên trong phần Biographical Information

Sau đó thì chỉ việc định dạng CSS cho phần này nữa là xong!

#authorDetails {

}
#authorDetails img {

}

#authorDetails p{

}

#authorDetails h4{

}

Kết quả của một kiểu định dạng mẫu như thế này.

WordPress Author Box Thông tin demo

WordPress Author Box Thông tin demo

Kết luận: Vậy coi như xong phần WordPress Author Box – Thông tin tác giả Biographical Information,bạn có thể tham khảo thêm phần này vào tùy chỉnh cho có một phong cách riêng mình nha! Chúc thành công!

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.7/10 (6 votes cast)
WordPress Author Box - Thông tin tác giả !, 8.7 out of 10 based on 6 ratings
Share This